– Kuljetusvahingon sattuessa

 
Kuinka toimimme?
 • ColliCare hoitaa kaikki toimeksiannot ja reklamaatiot PSYM 2015 mukaisesti

 • Toimimme Kansainvälisen maantieliikenteen yleisten ehtojen mukaan

 • Suomen Merilaki

 • CMR yleissopimus maantiekuljetuksille

Miten tehdään reklamaatio?

On muutamia perusasioita, jotka tulee ottaa huomioon tehtäessä meille reklamaatiota. Voimme toimittaa sinulle vakiokaavakkeemme johon voit täyttää kaikki tarvittavat tiedot. Vaatimukset asiakirjoille ja informaatiolle ovat PSYM 2015 mukaiset.

Kenen pitäisi tehdä reklamaatio?

Reklamaatio täytyy tulla taholta jolla on suora kuljetussopimus ColliCaren kanssa, useimmiten tämä ei ole lähetyksen vastaanottaja.

Mitä tehdä kuljetusvahingon sattuessa
 • Lähetä kirjallinen reklamaatio sähköpostitse [email protected]

 • Vahingoittuneet tuotteet : Kuvaus vahingoittuneista tuotteista

 • Selvitys: Lyhyt kuvaus vahingon laajuudesta ja tapahtumasta

 • Paino: Vahingoittuneiden tuotteiden bruttopaino

 • Kuvat liitteeksi

 • Rahtikirjassa tulee olla vastaanottajan ja kuljettajan allekirjoitukset. Sekä sähköisen että paperisen rahtikirjan kuittaustiedot tulee olla selvät ja ajantasaiset.

 • Kauppalaskussa tulee selvästi näkyä lähetyksen arvo


TÄRKEÄÄ:

Muistathan lähettää reklamaation meille mahdollisimman nopeasti. Mikäli sinulla ei ole kaikkia asiakirjoja ja tietoa,ne voidaan lisätä reklamaatioon myöhemmin.

Reklamaatio on lähetetty ColliCarelle – mitä tapahtuu nyt?
 • Vahvistus: Asiakas saa vahvistuksen kun reklamaatio on vastaanotettu

 • Hyväksytyt reklamaatiot: Asiakkaalle ilmoitetaan kirjallisesti reklamaatiosta ja ohjeet lähettää lasku vahinkojen kattamiseksi

 • Hylätyt reklamaatiot: Asiakkaalle ilmoitetaan hylkäämisestä syineen kirjallisesti.Asiakirjat palautetaan asiakkaalle

 • Erimielisyydet: Ilmoitettava kirjallisesti perusteluineen


TÄRKEÄÄ:

ColliCaren täytyy hyväksyä reklamaatio kirjallisesti ennen kuin lähetätte laskun. Lähetämme teille yksilöidyn viitteen mahdollista laskua varten.

Millaiset ovat määräajat?
 • Näkyvä vaurio: Ilman viiveitä välittömästi (toimituksen tapahduttua), viimeistään 7 vrk kuluessa

 • Näkymätön vaurio: Kun tapahtunut selvinnyt kuljetuspakkaujsen poistamisen jälkeen, viimeistään 7 vrk kuluessa

 • Myöhäinen huomautus: Todistustaakka on päinvastainen, asiakkaan on pystyttävä osoittamaan että vahinko on tapahtunut kuljetuksen aikana

Reklamoiduista tuotteista

Reklamoituja tuotteita ei saa poistaa, myydä, hävittää tai korjata. Mikäli näin tapahtuu mahdollisuus korvaukseen raukeaa.
Kunnes reklamaation käsittely on päättynyt ja vastuut todettu, tuotteet on säilytettävä niin että kuljetusliikkeen on mahdollista ne tarkistaa, tai mikäli ne korvataan noutaa vahingoittuneet tuotteet asiakkaalta

Pyrimme käsittelemään vahinkotapaukset mahdollisimman pikaisesti. Tiedämme, että vahigoittuneet tuotteet vievät tilaa asiakkaidemme toimitiloissa ja se on siksi meille tärkeää käsitellä vahinkotapaukset niin pian kuin mahdollista. Mikäli riski on että tuotteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita ne voidaan kuitenkin hävittää.

Milloin lähetys todetaan kadonneeksi?

Lain mukaan lähetystä voi todeta kadonneeksi vasta 30 tai 60 päivän kuluttua. Toimituksille joihin on sovittu täsmäkuljetusaika, katsotaan kadonneeksi 30 päivän kuluttua. Muissa kadonneet tavarat katsotaan kadonneiksi 60 päivän kuluttua tilauksen tekopäivästä.
Mikäli lähetys löytyy määräaikojen kuluessa, oikeus korvaukseen raukeaa.

Viivästykset

Huolimatta siitä, että yritämme aina parhaamme, kaikki ei aina mene suunnitellun mukaisesti ja viiveitä tapahtuu. ColliCare hoitaa kaikki kuljetukset aikataulun mukaisesti, mutta kuljetusaikataulu ei ole laillisesti sitova asiakirja. Mikäli kuljetus saapuu myöhässä, mutta kohtuullisen ajan kuluessa, oikeutta reklamaatioon ei tällöin ole. Reklamaatiomahdollisuus rajoittuu tällöin pelkkiin rahtikustannuksiin.

Huomautus: Asiakkaan tulee kuitenkin pystyä osoittamaan mahdolliset viiveen aiheuttamat taloudelliset menetykset.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen sattuessa, joka ei ole vaikutuspiirissämme, ei ole ColliCaren vastuussa.

Varkauden sattuessa?

Varkauden sattuessa ColliCare ilmoittaa tapahtuneesta asiakkaille välittömästi ja raportoi tapahtuneesta poliisille välittömästi.
Reklamaatiotapaukset käsitellään samalla tavalla kuin muidenkin kadonneiden lähetysten osalta.

Vastaanottajan vastuu?

Tavaran toimituksen yhteydessä on vastaanottajan tarkistettava tuotteet ja varmistettava että lähetyksessä on oikea määrä
kuljetuspakkauksia / tavaraa ja että ne ovat ehjiä ennen rahtikirjan kuittaamista. Mikäli vastaanottaja jättää tarkistuksen tekemättä ja kuittaa lähetyksen vastaanotetuksi ilman varauksia rahtikirjassa, emme hyväksy reklamaatiota jälkikäteen näissä tilanteissa.
 
Näkymättömien kuljetusvaurioiden osalta tilanne on toinen ja reklamaatiokäsittely on normaalin käytännön mukainen.

Mikä on näkymätön kuljetusvaurio?

Vahinkoa joka huomataan kuljetuspakkauksen poistamisen jälkeen pidetään näkymättömänä kuljetusvahinkona.

 

Vauriot ja kadonneet tavarat

Rikkoutuminen
Kadonneet tuotteet
Jotain muuta