Suodatus kategorioittain
Lyhenne Täysi nimitys Kuvaus
3PL Third Party Logistics Kuljetusalan sanastoa ja lyhenteitä
4PL Kuljetusalan sanastoa ja lyhenteitä Yritys ulkoistaa logistiikkaorganisaationsa ja -hallinnoinnin. 4PL-palveluntarjoajat hoitavat usein koko toimitusketjun valmistajan tai palveluntarjoajan puolesta. B2B2C
ADR Dangerous Goods by Road (ADR) Määräykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta kansainvälisissä maantiekuljetuksissa Euroopan alueella
AGS Adenin lahden lisämaksu Merirosvousriski alueella –merirahtivarustamoiden lisämaksu
AGV Automaattisesti ohjattava ajoneuvo Materiaalinkäsittelyrobotti / laite, joka käyttää automatisoituja ajoneuvoja, kuten kärryjä, kuormalavoja tai lastausalustoja, jotka on ohjelmoitu liikkumaan eri tuotanto- ja varastoasemien välillä ilman kuljettajaa. Näitä järjestelmiä käytetään lisäämään tehokkuutta, vähentämään tavaroiden vaurioita ja alentamaan yleiskustannuksia rajoittamalla työn suorittamiseen vaadittavien työntekijöiden määrää.
AS-RS Automatisoidut varastointi- ja keräilyjärjestelmät Koostuu monista tietokoneohjattuista järjestelmistä kuormien automaattiseen sijoittamiseen ja keräilyyn määritellyistä säilytyspaikoista
ATA Todellinen saapumisaika Todellinen saapumisaika v
ATA-Carnet Väliaikaisen tuonnin / viennin tulliasiakirja Kauppakamarin myöntämä asiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä tai tuoda ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin näyttelytavaroita, ammatin harjoittamisvälineitä, kaupallisia tavaranäytteitä tms. suorittamatta tullimaksua tai tuonti-/vientiveroja
ATD Todellinen lähtöaikav Todellinen lähtöaika
AWB Lentorahtikirja Asiakirja lentorahdin kuljetukseen
B-L Konossementti Asiakirja merirahdin kuljetukseen
B100 Bio Diesel "B100, Biyodizel standardına (NS-EN14214) göre biyolojik bazlı bir yakıttır. B100, %100 kolza tohumu metil esterinden (RME) oluşur."
B2B Yritykseltä yritykselle Yritykseltä yritykselle
B2C Yritykseltä kuluttajalle Yrityksen ja yksityishenkilön välinen liiketoiminta
BAF Polttoainelisä Varustamojen säätelemä polttoainelisä,joka riippuvainen polttoaineen hinnasta
Barcode Viivakoodi Tietoa käytetään lähetysten tunnistamiseen ja seurantaan.
Break-bulk Break Bulk Tuotteet, jotka on lastattava erikseen, ei intermodaalisiin kontteihin, eikä irtotavarana kuten öljy tai vilja.
Bulk Hyödykerahti, jota kuljetetaan pakkaamattomana suurina määrinä Materiaali joko nestemäisessä tai rakeisessa, hiukkasmaisessa muodossa suhteellisen pienten kiintoaineiden massana, kuten maaöljy / raakaöljy, jyvä, hiili tai sora
CAF Valuuttalisä Valuuttalisää käytetään rahtilisänä tasaamaan huomattavia valuuttakurssimuutoksia ja lisätään erillisenä kustannuksena varustamoiden toimesta rahtiin
Carbon Neutral Karbon Nötr Karbon nötrlüğü, özellikle atmosferden çıkarılan karbon miktarının, yayılan karbona eşit olduğunu ifade eder.
Cbm Kuutiometri Tilavuus,joka määritetty yhden metrin mitalla kultakin sivulta
Certificate of Origin Alkuperätodistus Todistus tuotteiden alkuperästä
CFR Kulut ja rahti Kuljetusehto toimitettu laivan partaalle,nimettyyn satamaan.Vastaanottaja vastuussa mahdollisesta lähetyksen vakuutuksesta
Chargeable weight Rahdituspaino Rahditus todellisen painon,tilavuuden tai lavametrien mukaan.
Chassis Kuljetusalusta Kuljetusalusta jota käytetään konttien kuljetuksissa
CIF Kulut,vakuutus ja rahti Kuljetusehto jolloin kuljetus maksettu nimettyyn satamaan saakka laivan partaalle
CIP Kuljetus ja vakuutus maksettuna määräpaikkaan Lauseke “kuljetus ja vakuutus maksettuna” tarkoittaa, että myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle sovitussa paikassa ...
CMR International shipping letter 1 Kansainvälinen autorahtikirja 2 Kuljetusasiakirja, johon kirjoitetaan tiedot lähetyksestä. Toimii samalla lähettäjän ja rahdinkuljettajan välisenä kuljetussopimuksena, jonka molemmat allekirjoittavat. Lähettäjä on vastuussa rahtikirjassa annettujen tietojen oikeellisuudesta
Co2 Hiilidioksidi Hiilidioksidi on väritön kaasu ja yksi tärkeimmistä kaasuista, jotka liittyvät ilmaston lämpenemiseen
Co2e Hiilidioksidikalvot "CO2E kuvaa olennaisesti kaikkien kasvihuonekaasujen ilmaston lämpenemispotentiaalia. Toisin sanoen eri kasvihuonekaasujen vaikutus ilmaistaan ​​hiilidioksidin määrän perusteella, joka johtaisi samaan määrään lämpenemistä. Yksinkertaisesti sanottuna, CO2E kerää kaikki kasvihuonekaasut yhteen paikkaan."
COD Tavarajälkivaatimus Tavara luovutetaan vain maksua vastaan. Suoritus toimituksen yhteydessä. Huolitsijan/rahdinkuljettajan kautta tapahtuva perintätoimeksianto
COD Määräpaikan muutos Merikuljetuksissa matkan aikana sovittava määräpaikan muutos
Consignee Vastaanottaja Tavaran vastaanottaja
Consignor Lähettäjä Tavaran lähettäjä
Control Tower Johtokeskus Asiantuntijaryhmä, joka hoitaa, ohjaa ja kehittää toimitusketjua ja tuotevirtaa yrityksellesi
Conversion key Muuntokerroin Muuntokerroin kuutioista / lavametreistä rahdituspainoksi
CPT Kuljetus maksettuna Kuljetus maksettuna lähettäjän toimesta nimettyyn määräpaikkaan
Cross docking Cross docking Logistiikan käytäntö materiaalien purkamiseksi saapuvasta puoliperävaunusta tai rautatievaunusta ja näiden materiaalien lastaamisesta suoraan lähteviin kuorma-autoihin, perävaunuihin tai raidevaunuihin, varastointia vain vähän tai ei lainkaan.
DAP Toimitettuna määräpaikalle Toimittaa tavaran ostajalle nimetyllä määräpaikalla purettavaksi saapuvasta kuljetusyksiköstä
DAT Toimitettuna terminaalissa Toimittaa tavaran terminaalissa purettuna saapuvasta kuljetusyksiköstä
DDP Toimittaa tavaran terminaalissa purettuna saapuvasta kuljetusyksiköstä Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla. Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet ja tuontimuodollisuudet
Deep sea Valtameri Mannertenväliset valtamerikuljetukset
Demurrage Kalustovuokra vapaa-ajan ylityksen osalta Kalustovuokra vapaa-ajan ylityksen osalta
Detention Konttivuokra Kontista maksettava vuokra,kun konttia ei palauteta sallitun ajan puitteissa
DGR Vaarallisten aineiden rajoitukset IATA:n säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta lentorahtina
Dry bulk cargo Pakkaamaton kuivalasti Pakkaamaton kuivalasti esim hiekka,vilja,lannoitteet jne
EAN EAN tuotenumerointi Määrittelee tuotteille yksilöllisen numeroinnin joka luettavissa viivakoodista
EcoVadis EkoVadiler EcoVadis, şirketlerin bütünsel sürdürülebilirlik derecelendirme hizmeti vermektedir. EcoVadis Derecelendirmesi, Çevresel, İşgücü ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Satın Alma etkileri dahil olmak üzere çok çeşitli finansal olmayan yönetim sistemlerini kapsamaktadır. Her şirket, şirketlerinin büyüklüğü, konumu ve endüstrisi ile ilgili olarak maddi konularda derecelendirilir.
EDI Organisaatioiden välinen tiedonsiirto Organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa käytetään yritysten väliseen sähköiseen kaupankäyntiin
eMethanol eMethanol E-metanol, yeşil hidrojen ve endüstriyel kaynaklardan yakalanan karbondioksitin birleştirilmesiyle üretilir. Yandıkça hala bazı sera gazlarını serbest bırakır, ancak geleneksel deniz yakıtından daha az karbondioksit, azot oksit, kükürt oksit ve partikül madde yayar.
Emission Calculations Emisyon Hesaplamaları "Emisyon hesaplamaları, bir birey tarafından işlenen sera gazı (GHG) ve karbondioksit emisyonlarının doğrudan ve dolaylı çıktısını hesaplar, organizasyon, ürün veya olay. Aşırı enerji kullanımının veya işletme maliyetinin düşmesine neden olan diğer verimsizliklerin tanınmasına yardımcı olur, ve çevreyi korumak."
ERP Enterprise resource planning The integrated management of main business processes, often in real-time and mediated by software and technology
ETA Arvioitu saapumisaika Arvioitu saapumisaika kertoo rahdin arvioidun saapumisajankohdan
ETD Arvioitu lähtöaika Arvioitu lähtöaika kertoo rahdin arvioidun lähtöajankohdan
EUR-1 certificate EUR-1 todistus Myyjän todistus tuontimaan tulliviranomaisille tavaran alkuperästä. Tullin vahvistama tai valvoma
EXW Ex works on kansainvälinen kaupan termi, joka kuvaa, kun myyjä ilmoittaa tuotteen olevan saatavilla määrätyssä paikassa, ja tuotteen ostajan on katettava kuljetuskustannukset
FAS Vapaasti aluksen sivulla Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen aluksen vierelle lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana
FCA Free Carrier Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla sovittuna toimitusaikana
FCL Täysi konttilasti Täysi konttilasti
Feeder Syöttöliikennealus Alus, joka kuljettaa tavaraa suurien kauttakulkusatamien ja pienempien satamien välillä
FEU -/FFU 40 jalan kontin mittayksikkö 40 jalan kontin mittayksikkö
FOB Vapaasti aluksessa Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen ostajan nimeämään alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana
FSC Polttoainelisä Kuljetuksen lisämaksu perustuen kulloisenkin ajanjakson mukaiseen polttoaineen hintaan
FTL Täysi trailerikuorma Täysi trailerikuorma
GHG Calculations Sera Gazı Hesaplamaları "Karbon ayak izi sadece sera gazı emisyonlarının CO2 eşdeğerinin hesaplandığı bir CO2 ölçüsüdür. CO2 gazı, CO2 eşdeğerinin bir parçasıdır. Sera gazı, dünyanın küresel ısınmasından sorumlu olan CO2 dışındaki gazları göstermektedir. "
GHG emissions Sera gazı emisyonları Sera etkisine katkıda bulunan çeşitli gazlardan herhangi birinin, esp karbondioksitin dünya atmosferine emisyonu.
GSP Certificate Kehitysmaatodistus / Alkuperätodistus Käytetään kehitysmaakohtelun (GSP) saamiseksi yhteisössä,alennetulla tai nollatullilla
HAWB Alarahtikirja Huolitsijan käyttämä asiakirja lentokuljetuksissa
HAZMAT Vaarallisiksi luokitellut aineet Vaarallisiksi luokitellut aineet lentokuljetuksissa
HBL Konossementti Huolitsijan tekemä kuljetusasiakirja merikuljetuksiin
IATA Kansainvälinen lentoliikenneliitto Kansainvälinen lentoliikenneliitto
IOD Tieto jakelun perilletoimituksesta Tieto jakelun perilletoimituksesta
LCL Kappaletavaralähetys konttiliikenteessä Kappaletavaralähetys konttiliikenteessä,joka kuljetetaan yleensä terminaalien kautta
Lm Lavametri Metrin pituinen osa auton/trailerin kuormaustilasta koko kuormatilan leveydeltä ja korkeudelta
Lo-Lo Kontin nostot Kontin nostot aluksesta nosturia käyttäen
MAWB Päälentorahtikirja Lentoyhtiöiden hyväksymä ja käyttämä asiakirja lentokuljetuksille
MBL Konossementti Varustamojen käyttämä kuljetusasiakirja merikuljetuksissa
Missing IOD Puuttuva toimitustieto Puuttuva toimitustieto lähetyksen perillemenosta
NMHC Metan Dışı Hidrokarbonlar NMHC, metan hariç tüm hidrokarbon hava kirleticilerinin toplamı anlamına gelir.
Notify party Ilmoituksen saava osapuoli Laivausdokumenttiin merkitty osapuoli, jolle myös tulee ilmoittaa lähetyksen saapumisesta
NOx Typpioksidi "NOX on typpeä sisältävä kaasujen seos, erityisesti typpioksidit nro, NO2 ja N2O3. NOx myötävaikuttaa ilman pilaantumiseen ja on merkittävä osa fotokemiallista savua."
NVOCC Meriliikenteen konsolidoijat Kuljetusyritys, joka hoitaa rahdinkuljettajana meri- ja lentokuljetuksia asiakkaiden puolesta, mutta ei itse omista aluksia tai lentokoneita
PDA Viivakoodinlukija Kädessäpidettävä viivakoodinlukija jolla luetaan tietoja kuljetusmerkinnöistä
POD (road freight) Purkupaikka Purkupaikka
POD (sea freight) Purkupaikka Purkupaikka
POL Lastauspaikka Lastauspaikka
Project Cargo Projekti rahti on termi, jota käytetään laajasti kuvaamaan suurten, raskaiden, arvokkaiden tai kriittisten (hankkeelle, jolle ne on tarkoitettu) laitteiden kansallisia tai kansainvälisiä kuljetuksia. Kutsutaan myös yleisesti nimellä Heavy lift
Reefer Termokontti Kontti jonka sisälämpötila ja ilmankosteus ovat säädettävissä
Ro-Ro Pyörillä tapahtuva lastaus/purku Laiva, jossa lastin käsittely perustuu pyörillä liikkuviin kuljetusyksiköihin
SBTi Bilim Tabanlı Hedef girişimi Bilim Temelli Hedef Girişimi, iddialı kurumsal iklim eylemlerini yönlendirmek için bir girişimdir.
SCM Laiva, jossa lastin käsittely perustuu pyörillä liikkuviin kuljetusyksiköihin tavara- ja palveluvirtojen hallintaan [2] sisältyy raaka-aineiden, prosessissa käydyn inventaarion ja valmiiden tuotteiden siirtäminen ja varastointi lähtöpisteestä kulutuspaikkaan. Yhdistetyt, toisiinsa liittyvät tai toisiinsa liittyvät verkostot, kanavat ja solmuyritykset tarjoavat tuotteita ja palveluita, joita toimitusketjun loppukäyttäjät tarvitsevat
SECA Rikkipäästöjen valvonta-alue Päästöjen valvonta-alueet merenkululle. Näillä maantieteellisillä alueilla sovelletaan tiettyjä päästörajoituksia. Näillä alueilla toimivien varustamoiden on käytettävä polttoainetta, joka tuottaa vähemmän rikkipäästöjä kuin perinteinen polttoaine. Tämän polttoaineen kustannukset veloitetaan tavaran ostajalle SECA-lisänä laskussa
Shipper Tavaran lähettäjä Tavaran lähettäjä
Short sea Lyhyen välimatkan merikuljetus Kuljetukset yleensä lyhyillä etäisyyksillä samalla mantereella
SLA Sopimus palvelutasosta Sopimus palvelutasosta koskien toimitusaikoja
SOx Kükürt Dioksit Özellikle endüstriyel alanlarda önemli bir hava kirleticisidir. Ana emisyon kaynakları fosil yakıt yanmasından kaynaklanmaktadır.
SSC Turvatarkastusmaksu Turvatarkastusmaksu turvariskien mukaisista toimenpiteistä
Stevedore Turvatarkastusmaksu turvariskien mukaisista toimenpiteistä Yritys joka lastaa laivat ja kontit satamissa
Stripping Kontin purku Kontin purku
Stuffing Kontin lastaus Kontin lastaus
Sustainability rating Sürdürülebilirlik derecelendirmesi  Sürdürülebilirlik derecelendirmesi, bir şirketin çevresel ve sosyal sorumluluk açısından ne kadar iyi performans gösterdiğinin bir ölçüsüdür.
TEU 20 jalan kontin mittayksikkö 20 jalan kontin mittayksikkö
THC Terminaalimaksu Kontin terminaali- ja käsittelykustannukset satamassa
TMS-TA Kuljetusten hallintajärjestelmä on toimitusketjun hallinnan osa, joka liittyy kuljetustoimintoihin, ja voi olla osa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää (ERP).
Tonnkilometer Tonnkilometer Godsvekt fraktet i distanse. 10 tonn last fraktet 2km er lik 20 tonnkilometer
Transit harbour Kauttakulkusatama Kauttakulkusatama
ULD Lentorahdin kontti tai palletti ULD on lentokuljetuksissa käytetty kontti tai palletti,johon lastataan suuri määrä matkatavaraa,rahtia ja postia laajarunkokoneissa ja tietyissä kapearunkokoneissa. Tämä nopeuttaa lastin purkua ja lastausta ja mahdollistaa lentoliikenteen pysymään aikataulussa
VAL Arvorahti Korkea-arvoiset lähetykset saavat erikoiskohtelun ja ne käsitellään ja kuljetetaan erityistä huolellisuutta noudattaen
VGM Kontin vahvistettu bruttopaino Verified gross mass (VGM) eli kontin vahvistettu bruttopaino ( tavaran paino + pakkauksen paino + kiinnitysmateriaali + kontin oma paino (kontin taara). Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) Solas-turvamääräysten edellyttämä tieto.
W-M Paino/mitat Painon/mittojen rahditusperuste merirahdin kappaletavarakuljetuksissa
Wet bulk cargo Nestemäisten aineiden irtokuljetukset Nestemäisten aineiden kuljetukset pakkaamattomina,kuten esimerkiksi öljy
WMS varastonhallintajärjestelmä on sovellusohjelma, joka on suunniteltu tukemaan ja optimoimaan varastotoimintojen ja jakelukeskuksen hallintaa
Zero Emissions Sıfır Emisyon Sera gazı emisyonu olmadığı anlamına gelir.