Mitä pidetään vaarallisina aineina?

 

Vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat mm:

 • monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset
 • monet tavallisten kulutustuotteiden kuljetukset, mm. aerosolit ja maalit
 • maa- ja metsätalouden kemikaalien kuljetukset, mm. lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet
 • vaarallisten jätteiden kuljetukset
 • polttonesteiden kuljetukset
 • kaasujen kuljetukset.

 Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

 • Maantiekuljetus: Vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994), vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevaa asetusta (194/2002) sekä Traficomin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä.
 • Merikuljetus: Vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksia koskeva lainsäädäntö perustuu YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimuksiin. Sääntelyn tavoitteena on meriturvallisuuden varmistaminen ja meriympäristön pilaantumisen ehkäiseminen.
 • Lentokuljetus: IATA/ICAO 

 

Vaarallisten aineiden luokitus
 

Vaaralliset aineet on merkittävä oikein kuljetusvälineestä riippumatta:

 • YK-numero
 • Varoituskyltti, jossa näkyy tavaran ADR-luokka
 • Lähetyksen mukana tulee aina seurata kuljetusasiakirja, joka sisältää kaikki tiedot vaarallisista aineista
Lähettäjä on vastuussa kuljetusasiakirjan oikeista tiedoista!
 


Poikkeukset

 

Vaarallisia aineita koskevissa määräyksissä on monia poikkeuksia ja poikkeuksia vaarallisten aineiden tyypin ja tilavuuden vaihteluiden vuoksi.
"Rajoitetun määrän" poikkeus – jos vain pieni määrä kuljetetaan, tavarat katsotaan "normaaliksi tavaraksi"

Ota meihin yhteyttä jos kaipaat lisää infoa!