takaisin road

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti tuo muutoksia kuljetusalalle ja maantierahteille

Uudet säännöt astuivat voimaan helmikuussa 2022.

Laskemme parhaillaan lakisääteisen liikkuvuuspaketin vaikutuksia, ja se vaikuttaa useisiin eri kustannustekijöihin.

Kuljettaja ei saa viettää viikkolepoaikaa (vähintään 45 tuntia) ohjaamossa, vaan se on vietettävä sopivassa ja sukupuolen mukaisessa majoituksessa, jossa on sopivat lepo- ja pesumahdollisuudet. Työnantaja vastaa majoituskustannuksista ja kuljettajalle on annettava mahdollisuus palata kotimaahansa 3 - 4 viikon välein.

"Samassa maassa sama palkkaus" - eli palkat perustuvat sen maan palkkatasoon, jossa he todella työskentelevät, ei kotimaansa palkkatasoon.

Kuljettajan lähettämisen tulisi tapahtua niistä maista, joissa kyseinen kuljettaja liikennöi. Työnantajan on muun muassa ilmoitettava toimeksiannon alkamis- ja päättymispäivämäärä kussakin maassa. Kaikki tiedot on rekisteröitävä IMI:ssä, joka on sisämarkkinoiden tietojärjestelmä.

Nämä muutoksien kustannukset vaikuttavat maanteiden rahdin kuljetushintoihin riippumatta liikenteenharjoittajasta tai Euroopan maasta, jossa ne toimivat. Manner-Euroopassa on jo havaittu 9–18 prosentin korotusta.

Lisää infoa liikkuvuuspaketista 

Osa liikkuvuuspakettia on jo astunut voimaan 2017-2019. 


Tiukemmat säännöt

  • Kuljettajille paremmat työaikasääntöjä

  • Käyttöön otetaan toisen sukupolven älykäs ajopiirturi.

  • Ajoneuvon on palattava joka 8. viikko alkuperämaahan, jossa se on rekisteröity.

  • Kansainvälisissä kuljetuksissa toimiville kuljettajille on järjestettävä mahdollisuus palata kotiinsa tai yrityksen toimipisteeseen 4 viikon välein.

  • "Samassa maassa sama palkkaus"

  • Manuaalinen rekisteriöinti rajojen yli Euroopassa

  • Tiukemmat kabotaasisäännöt