No  |  En   Country

Kuljetusalan sanastoa ja lyhenteitä

Etsi
Lajittele kategorian mukaan:
Lyhenne
Nimitys
Kuvaus

POD (road freight)

Purkupaikka
Purkupaikka

3PL

Kolmannen osapuolen logistiikka
Yritys ulkoistaa sen jakelu-, varastointi- tai muut palvelut kolmannelle osapuolelle.

4PL

Neljännen osapuolen logistiikka
Yritys ulkoistaa logistiikkaorganisaationsa ja -hallinnoinnin. 4PL-palveluntarjoajat hoitavat usein koko toimitusketjun valmistajan tai palveluntarjoajan puolesta. B2B2C
 

ADR

Vaaralliset aineet maantiekuljetuksissa
Määräykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta kansainvälisissä maantiekuljetuksissa Euroopan alueella

AGS

Adenin lahden lisämaksu
Merirosvousriski alueella –merirahtivarustamoiden lisämaksu

ATA

Todellinen saapumisaika
Todellinen saapumisaika

ATA-Carnet

Väliaikaisen tuonnin / viennin tulliasiakirja
Kauppakamarin myöntämä asiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä tai tuoda ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin näyttelytavaroita, ammatin harjoittamisvälineitä, kaupallisia tavaranäytteitä tms. suorittamatta tullimaksua tai tuonti-/vientiveroja

ATD

Todellinen lähtöaika
Todellinen lähtöaika

AWB

Lentorahtikirja
Asiakirja lentorahdin kuljetukseen

B/L

Konossementti
Asiakirja merirahdin kuljetukseen

B2B

Yritykseltä yritykselle
Yritysten välinen liiketoiminta

B2C

Yritykseltä kuluttajalle
Yrityksen ja yksityishenkilön välinen liiketoiminta

BAF

Polttoainelisä
Varustamojen säätelemä polttoainelisä,joka riippuvainen polttoaineen hinnasta

Barcode

Viivakoodi
Tietoa käytetään lähetysten tunnistamiseen ja seurantaan.

CAF

Valuuttalisä
Valuuttalisää käytetään rahtilisänä tasaamaan huomattavia valuuttakurssimuutoksia ja lisätään erillisenä kustannuksena varustamoiden toimesta rahtiin

Cbm

Kuutiometri
Tilavuus,joka määritetty yhden metrin mitalla kultakin sivulta

Certificate of Origin

Alkuperätodistus
Todistus tuotteiden alkuperästä

CFR

Kulut ja rahti
Kuljetusehto toimitettu laivan partaalle,nimettyyn satamaan.Vastaanottaja vastuussa mahdollisesta lähetyksen vakuutuksesta

Chargeable weight

Rahdituspaino
Rahditus todellisen painon,tilavuuden tai lavametrien mukaan.

Chassis

Kuljetusalusta
Kuljetusalusta jota käytetään konttien kuljetuksissa

CIF

Kulut,vakuutus ja rahti
Kuljetusehto jolloin kuljetus maksettu nimettyyn satamaan saakka laivan partaalle

CIP

Kuljetus ja vakuutus maksettuna määräpaikkaan
Lauseke “kuljetus ja vakuutus maksettuna” tarkoittaa, että myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle sovitussa paikassa ...

CMR

Maantiekuljetussopimusta koskeva konventio
1 Kansainvälinen autorahtikirja 2 Kuljetusasiakirja, johon kirjoitetaan tiedot lähetyksestä. Toimii samalla lähettäjän ja rahdinkuljettajan välisenä kuljetussopimuksena, jonka molemmat allekirjoittavat. Lähettäjä on vastuussa rahtikirjassa annettujen tietojen oikeellisuudesta

COD

Tavarajälkivaatimus
Tavara luovutetaan vain maksua vastaan. Suoritus toimituksen yhteydessä. Huolitsijan/rahdinkuljettajan kautta tapahtuva perintätoimeksianto

COD

Määräpaikan muutos
Merikuljetuksissa matkan aikana sovittava määräpaikan muutos

Consignee

Vastaanottaja
Tavaran vastaanottaja

Consignor

Lähettäjä
Tavaran lähettäjä

Control Tower

Johtokeskus
Asiantuntijaryhmä, joka hoitaa, ohjaa ja kehittää toimitusketjua ja tuotevirtaa yrityksellesi.

Conversion key

Muuntokerroin
Muuntokerroin kuutioista / lavametreistä rahdituspainoksi

CPT

Kuljetus maksettuna
Kuljetus maksettuna lähettäjän toimesta nimettyyn määräpaikkaan

DAP

Toimitettuna määräpaikalle
Toimittaa tavaran ostajalle nimetyllä määräpaikalla purettavaksi saapuvasta kuljetusyksiköstä

DAT

Toimitettuna terminaalissa
Toimittaa tavaran terminaalissa purettuna saapuvasta kuljetusyksiköstä

DDP

Toimitettuna tullattuna
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla. Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet ja tuontimuodollisuudet

Deep sea

Valtameri
Mannertenväliset valtamerikuljetukset

Demurrage

Kalustovuokra vapaa-ajan ylityksen osalta
Korvausjoka on maksettava kontin pitämisestä yli sovitun ajan

Detention

Konttivuokra
Kontista maksettava vuokra,kun konttia ei palauteta sallitun ajan puitteissa

DGR

Vaarallisten aineiden rajoitukset
IATA:n säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta lentorahtina

Dry bulk cargo

Pakkaamaton kuivalasti
Pakkaamaton kuivalasti esim hiekka,vilja,lannoitteet jne

EAN

EAN tuotenumerointi
Määrittelee tuotteille yksilöllisen numeroinnin joka luettavissa viivakoodista

EDI

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto
Organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa käytetään yritysten väliseen sähköiseen kaupankäyntiin

ETA

Arvioitu saapumisaika
Arvioitu saapumisaika kertoo rahdin arvioidun saapumisajankohdan

ETD

Arvioitu lähtöaika
Arvioitu lähtöaika kertoo rahdin arvioidun lähtöajankohdan

EUR-1 certificate

EUR-1 todistus
Myyjän todistus tuontimaan tulliviranomaisille tavaran alkuperästä. Tullin vahvistama tai valvoma

EXW

Noudettuna / vapaasti tehtaalla
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi nimetyllä toimituspaikalla sovittuna toimitusaikana

FAS

Vapaasti aluksen sivulla
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen aluksen vierelle lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana

FCA

Vapaasti rahdinkuljettajalla
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla sovittuna toimitusaikana

FCL

Täysi konttilasti
Täysi konttilasti

Feeder

Syöttöliikennealus
Alus, joka kuljettaa tavaraa suurien kauttakulkusatamien ja pienempien satamien välillä

FEU/FFU

40 jalan kontin mittayksikkö
40 jalan kontin mittayksikkö

FOB

Vapaasti aluksessa
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen ostajan nimeämään alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana

FSC

Polttoainelisä
Kuljetuksen lisämaksu perustuen kulloisenkin ajanjakson mukaiseen polttoaineen hintaan

FTL

Täysi trailerikuorma
Täysi trailerikuorma

GSP Certificate

Kehitysmaatodistus / Alkuperätodistus
Käytetään kehitysmaakohtelun (GSP) saamiseksi yhteisössä,alennetulla tai nollatullilla

HAWB

Alarahtikirja
Huolitsijan käyttämä asiakirja lentokuljetuksissa

HAZMAT

Vaarallisiksi luokitellut aineet
Vaarallisiksi luokitellut aineet lentokuljetuksissa

HBL

Konossementti
Huolitsijan tekemä kuljetusasiakirja merikuljetuksiin

IATA

Kansainvälinen lentoliikenneliitto
Kansainvälinen lentoliikenneliitto

IOD

Tieto jakelun perilletoimituksesta
Tieto jakelun perilletoimituksesta

LCL

Kappaletavaralähetys konttiliikenteessä
Kappaletavaralähetys konttiliikenteessä,joka kuljetetaan yleensä terminaalien kautta

Lm

Lavametri
Metrin pituinen osa auton/trailerin kuormaustilasta koko kuormatilan leveydeltä ja korkeudelta

Lo/Lo

Kontin nostot
Kontin nostot aluksesta nosturia käyttäen

MAWB

Päälentorahtikirja
Lentoyhtiöiden hyväksymä ja käyttämä asiakirja lentokuljetuksille

MBL

Konossementti
Varustamojen käyttämä kuljetusasiakirja merikuljetuksissa

Missing IOD

Puuttuva toimitustieto
Puuttuva toimitustieto lähetyksen perillemenosta

Notify party

Ilmoituksen saava osapuoli
Laivausdokumenttiin merkitty osapuoli, jolle myös tulee ilmoittaa lähetyksen saapumisesta

NVOCC

Meriliikenteen konsolidoijat
Kuljetusyritys, joka hoitaa rahdinkuljettajana meri- ja lentokuljetuksia asiakkaiden puolesta, mutta ei itse omista aluksia tai lentokoneita

PDA

Viivakoodinlukija
Kädessäpidettävä viivakoodinlukija jolla luetaan tietoja kuljetusmerkinnöistä

POD (sea freight)

Purkupaikka
Purkupaikka

POL

Lastauspaikka
Lastauspaikka

Reefer

Termokontti
Kontti jonka sisälämpötila ja ilmankosteus ovat säädettävissä

Ro/Ro

Pyörillä tapahtuva lastaus/purku
Laiva, jossa lastin käsittely perustuu pyörillä liikkuviin kuljetusyksiköihin

SECA

Rikkipäästöjen valvonta-alue
Päästöjen valvonta-alueet merenkululle. Näillä maantieteellisillä alueilla sovelletaan tiettyjä päästörajoituksia. Näillä alueilla toimivien varustamoiden on käytettävä polttoainetta, joka tuottaa vähemmän rikkipäästöjä kuin perinteinen polttoaine. Tämän polttoaineen kustannukset veloitetaan tavaran ostajalle SECA-lisänä laskussa.

Shipper

Tavaran lähettäjä
Tavaran lähettäjä

Short sea

Lyhyen välimatkan merikuljetus
Kuljetukset yleensä lyhyillä etäisyyksillä samalla mantereella

SLA

Sopimus palvelutasosta
Sopimus palvelutasosta koskien toimitusaikoja

SSC

Turvatarkastusmaksu
Turvatarkastusmaksu turvariskien mukaisista toimenpiteistä

Stevedore

Satamalaitos
Yritys joka lastaa laivat ja kontit satamissa

Stripping

Kontin purku
Kontin purku

Stuffing

Kontin lastaus
Kontin lastaus

TEU

20 jalan kontin mittayksikkö
20 jalan kontin mittayksikkö

THC

Terminaalimaksu
Kontin terminaali- ja käsittelykustannukset satamassa

Transit harbour

Kauttakulkusatama
Kauttakulkusatama

ULD

Lentorahdin kontti tai palletti
ULD on lentokuljetuksissa käytetty kontti tai palletti,johon lastataan suuri määrä matkatavaraa,rahtia ja postia laajarunkokoneissa ja tietyissä kapearunkokoneissa. Tämä nopeuttaa lastin purkua ja lastausta ja mahdollistaa lentoliikenteen pysymään aikataulussa

VAL

Arvorahti
Korkea-arvoiset lähetykset saavat erikoiskohtelun ja ne käsitellään ja kuljetetaan erityistä huolellisuutta noudattaen

W/M

Paino/mitat
Painon/mittojen rahditusperuste merirahdin kappaletavarakuljetuksissa

Wet bulk cargo

Nestemäisten aineiden irtokuljetukset
Nestemäisten aineiden kuljetukset pakkaamattomina,kuten esimerkiksi öljy

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Jaa sosiaalisessa mediassa:

ColliCare Logistics Finland
Manttaalitie 8, 2nd Floor,
01530 Vantaa
VAT/Org.: FI28827552
TILAA UUTISKIRJEEMME
/