logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Kuljetusalan sanastoa ja lyhenteitä

Etsi
Lajittele kategorian mukaan:
veitransport
sjotransport
flyfrakt
Lyhenne
Nimitys
Kuvaus

POD (road freight)

Purkupaikka
Purkupaikka
veitransport

3PL

Kolmannen osapuolen logistiikka
Yritys ulkoistaa sen jakelu-, varastointi- tai muut palvelut kolmannelle osapuolelle.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

4PL

Neljännen osapuolen logistiikka
Yritys ulkoistaa logistiikkaorganisaationsa ja -hallinnoinnin. 4PL-palveluntarjoajat hoitavat usein koko toimitusketjun valmistajan tai palveluntarjoajan puolesta. B2B2C
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ADR

Vaaralliset aineet maantiekuljetuksissa
Määräykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta kansainvälisissä maantiekuljetuksissa Euroopan alueella
veitransport

AGS

Adenin lahden lisämaksu
Merirosvousriski alueella –merirahtivarustamoiden lisämaksu
sjotransport

AGV

Automaattisesti ohjattava ajoneuvo
Materiaalinkäsittelyrobotti / laite, joka käyttää automatisoituja ajoneuvoja, kuten kärryjä, kuormalavoja tai lastausalustoja, jotka on ohjelmoitu liikkumaan eri tuotanto- ja varastoasemien välillä ilman kuljettajaa. Näitä järjestelmiä käytetään lisäämään tehokkuutta, vähentämään tavaroiden vaurioita ja alentamaan yleiskustannuksia rajoittamalla työn suorittamiseen vaadittavien työntekijöiden määrää.
veitransport

AS/RS

Automatisoidut varastointi- ja keräilyjärjestelmät
Koostuu monista tietokoneohjattuista järjestelmistä kuormien automaattiseen sijoittamiseen ja keräilyyn määritellyistä säilytyspaikoista.
veitransport

ATA

Todellinen saapumisaika
Todellinen saapumisaika
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATA-Carnet

Väliaikaisen tuonnin / viennin tulliasiakirja
Kauppakamarin myöntämä asiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä tai tuoda ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin näyttelytavaroita, ammatin harjoittamisvälineitä, kaupallisia tavaranäytteitä tms. suorittamatta tullimaksua tai tuonti-/vientiveroja
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATD

Todellinen lähtöaika
Todellinen lähtöaika
veitransport
sjotransport
flyfrakt

AWB

Lentorahtikirja
Asiakirja lentorahdin kuljetukseen
flyfrakt

B/L

Konossementti
Asiakirja merirahdin kuljetukseen
sjotransport

B2B

Yritykseltä yritykselle
Yritysten välinen liiketoiminta
veitransport
sjotransport
flyfrakt

B2C

Yritykseltä kuluttajalle
Yrityksen ja yksityishenkilön välinen liiketoiminta
veitransport
sjotransport
flyfrakt

BAF

Polttoainelisä
Varustamojen säätelemä polttoainelisä,joka riippuvainen polttoaineen hinnasta
veitransport
sjotransport

Barcode

Viivakoodi
Tietoa käytetään lähetysten tunnistamiseen ja seurantaan.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Break Bulk

Break Bulk
Tuotteet, jotka on lastattava erikseen, ei intermodaalisiin kontteihin, eikä irtotavarana kuten öljy tai vilja.
sjotransport

Bulk

Hyödykerahti, jota kuljetetaan pakkaamattomana suurina määrinä.
Materiaali joko nestemäisessä tai rakeisessa, hiukkasmaisessa muodossa suhteellisen pienten kiintoaineiden massana, kuten maaöljy / raakaöljy, jyvä, hiili tai sora.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CAF

Valuuttalisä
Valuuttalisää käytetään rahtilisänä tasaamaan huomattavia valuuttakurssimuutoksia ja lisätään erillisenä kustannuksena varustamoiden toimesta rahtiin
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Cbm

Kuutiometri
Tilavuus,joka määritetty yhden metrin mitalla kultakin sivulta
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Certificate of Origin

Alkuperätodistus
Todistus tuotteiden alkuperästä
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CFR

Kulut ja rahti
Kuljetusehto toimitettu laivan partaalle,nimettyyn satamaan.Vastaanottaja vastuussa mahdollisesta lähetyksen vakuutuksesta
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Chargeable weight

Rahdituspaino
Rahditus todellisen painon,tilavuuden tai lavametrien mukaan.
veitransport

Chassis

Kuljetusalusta
Kuljetusalusta jota käytetään konttien kuljetuksissa
veitransport
sjotransport

CIF

Kulut,vakuutus ja rahti
Kuljetusehto jolloin kuljetus maksettu nimettyyn satamaan saakka laivan partaalle
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CIP

Kuljetus ja vakuutus maksettuna määräpaikkaan
Lauseke “kuljetus ja vakuutus maksettuna” tarkoittaa, että myyjä luovuttaa tavaran nimeämälleen rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle sovitussa paikassa ...
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CMR

Maantiekuljetussopimusta koskeva konventio
1 Kansainvälinen autorahtikirja 2 Kuljetusasiakirja, johon kirjoitetaan tiedot lähetyksestä. Toimii samalla lähettäjän ja rahdinkuljettajan välisenä kuljetussopimuksena, jonka molemmat allekirjoittavat. Lähettäjä on vastuussa rahtikirjassa annettujen tietojen oikeellisuudesta
veitransport

COD

Tavarajälkivaatimus
Tavara luovutetaan vain maksua vastaan. Suoritus toimituksen yhteydessä. Huolitsijan/rahdinkuljettajan kautta tapahtuva perintätoimeksianto
veitransport

COD

Määräpaikan muutos
Merikuljetuksissa matkan aikana sovittava määräpaikan muutos
sjotransport

Consignee

Vastaanottaja
Tavaran vastaanottaja
sjotransport
flyfrakt

Consignor

Lähettäjä
Tavaran lähettäjä
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Control Tower

Johtokeskus
Asiantuntijaryhmä, joka hoitaa, ohjaa ja kehittää toimitusketjua ja tuotevirtaa yrityksellesi.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Conversion key

Muuntokerroin
Muuntokerroin kuutioista / lavametreistä rahdituspainoksi
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CPT

Kuljetus maksettuna
Kuljetus maksettuna lähettäjän toimesta nimettyyn määräpaikkaan
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Cross Docking

Cross Docking
Logistiikan käytäntö materiaalien purkamiseksi saapuvasta puoliperävaunusta tai rautatievaunusta ja näiden materiaalien lastaamisesta suoraan lähteviin kuorma-autoihin, perävaunuihin tai raidevaunuihin, varastointia vain vähän tai ei lainkaan.
veitransport

DAP

Toimitettuna määräpaikalle
Toimittaa tavaran ostajalle nimetyllä määräpaikalla purettavaksi saapuvasta kuljetusyksiköstä
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DAT

Toimitettuna terminaalissa
Toimittaa tavaran terminaalissa purettuna saapuvasta kuljetusyksiköstä
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DDP

Toimitettuna tullattuna
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla. Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen. Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet ja tuontimuodollisuudet
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Deep sea

Valtameri
Mannertenväliset valtamerikuljetukset
sjotransport

Demurrage

Kalustovuokra vapaa-ajan ylityksen osalta
Korvausjoka on maksettava kontin pitämisestä yli sovitun ajan
sjotransport

Detention

Konttivuokra
Kontista maksettava vuokra,kun konttia ei palauteta sallitun ajan puitteissa
sjotransport

DGR

Vaarallisten aineiden rajoitukset
IATA:n säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta lentorahtina
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Dry bulk cargo

Pakkaamaton kuivalasti
Pakkaamaton kuivalasti esim hiekka,vilja,lannoitteet jne
sjotransport

EAN

EAN tuotenumerointi
Määrittelee tuotteille yksilöllisen numeroinnin joka luettavissa viivakoodista
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EDI

Organisaatioiden välinen tiedonsiirto
Organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa käytetään yritysten väliseen sähköiseen kaupankäyntiin
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETA

Arvioitu saapumisaika
Arvioitu saapumisaika kertoo rahdin arvioidun saapumisajankohdan
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETD

Arvioitu lähtöaika
Arvioitu lähtöaika kertoo rahdin arvioidun lähtöajankohdan
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EUR-1 certificate

EUR-1 todistus
Myyjän todistus tuontimaan tulliviranomaisille tavaran alkuperästä. Tullin vahvistama tai valvoma
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EXW

Ex works
on kansainvälinen kaupan termi, joka kuvaa, kun myyjä ilmoittaa tuotteen olevan saatavilla määrätyssä paikassa, ja tuotteen ostajan on katettava kuljetuskustannukset.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FAS

Vapaasti aluksen sivulla
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen aluksen vierelle lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana
veitransport
sjotransport

FCA

Vapaasti rahdinkuljettajalla
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla sovittuna toimitusaikana
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FCL

Täysi konttilasti
Täysi konttilasti
sjotransport

Feeder

Syöttöliikennealus
Alus, joka kuljettaa tavaraa suurien kauttakulkusatamien ja pienempien satamien välillä
sjotransport

FEU/FFU

40 jalan kontin mittayksikkö
40 jalan kontin mittayksikkö
sjotransport

FOB

Vapaasti aluksessa
Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen ostajan nimeämään alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana
veitransport
sjotransport

FSC

Polttoainelisä
Kuljetuksen lisämaksu perustuen kulloisenkin ajanjakson mukaiseen polttoaineen hintaan
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FTL

Täysi trailerikuorma
Täysi trailerikuorma
veitransport

GSP Certificate

Kehitysmaatodistus / Alkuperätodistus
Käytetään kehitysmaakohtelun (GSP) saamiseksi yhteisössä,alennetulla tai nollatullilla
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HAWB

Alarahtikirja
Huolitsijan käyttämä asiakirja lentokuljetuksissa
flyfrakt

HAZMAT

Vaarallisiksi luokitellut aineet
Vaarallisiksi luokitellut aineet lentokuljetuksissa
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HBL

Konossementti
Huolitsijan tekemä kuljetusasiakirja merikuljetuksiin
sjotransport

IATA

Kansainvälinen lentoliikenneliitto
Kansainvälinen lentoliikenneliitto
flyfrakt

IOD

Tieto jakelun perilletoimituksesta
Tieto jakelun perilletoimituksesta
veitransport
sjotransport

LCL

Kappaletavaralähetys konttiliikenteessä
Kappaletavaralähetys konttiliikenteessä,joka kuljetetaan yleensä terminaalien kautta
sjotransport

Lm

Lavametri
Metrin pituinen osa auton/trailerin kuormaustilasta koko kuormatilan leveydeltä ja korkeudelta
veitransport

Lo/Lo

Kontin nostot
Kontin nostot aluksesta nosturia käyttäen
sjotransport

MAWB

Päälentorahtikirja
Lentoyhtiöiden hyväksymä ja käyttämä asiakirja lentokuljetuksille
flyfrakt

MBL

Konossementti
Varustamojen käyttämä kuljetusasiakirja merikuljetuksissa
sjotransport

Missing IOD

Puuttuva toimitustieto
Puuttuva toimitustieto lähetyksen perillemenosta

Notify party

Ilmoituksen saava osapuoli
Laivausdokumenttiin merkitty osapuoli, jolle myös tulee ilmoittaa lähetyksen saapumisesta
sjotransport
flyfrakt

NVOCC

Meriliikenteen konsolidoijat
Kuljetusyritys, joka hoitaa rahdinkuljettajana meri- ja lentokuljetuksia asiakkaiden puolesta, mutta ei itse omista aluksia tai lentokoneita
sjotransport

PDA

Viivakoodinlukija
Kädessäpidettävä viivakoodinlukija jolla luetaan tietoja kuljetusmerkinnöistä
veitransport
sjotransport
flyfrakt

POD (sea freight)

Purkupaikka
Purkupaikka
sjotransport

POL

Lastauspaikka
Lastauspaikka
sjotransport

Projekti rahti

Projekti rahti
on termi, jota käytetään laajasti kuvaamaan suurten, raskaiden, arvokkaiden tai kriittisten (hankkeelle, jolle ne on tarkoitettu) laitteiden kansallisia tai kansainvälisiä kuljetuksia. Kutsutaan myös yleisesti nimellä Heavy lift
sjotransport

Reefer

Termokontti
Kontti jonka sisälämpötila ja ilmankosteus ovat säädettävissä
sjotransport

Ro/Ro

Pyörillä tapahtuva lastaus/purku
Laiva, jossa lastin käsittely perustuu pyörillä liikkuviin kuljetusyksiköihin
sjotransport

SCM

Toimitusketjun hallinta
tavara- ja palveluvirtojen hallintaan [2] sisältyy raaka-aineiden, prosessissa käydyn inventaarion ja valmiiden tuotteiden siirtäminen ja varastointi lähtöpisteestä kulutuspaikkaan. Yhdistetyt, toisiinsa liittyvät tai toisiinsa liittyvät verkostot, kanavat ja solmuyritykset tarjoavat tuotteita ja palveluita, joita toimitusketjun loppukäyttäjät tarvitsevat
veitransport
sjotransport
flyfrakt

SECA

Rikkipäästöjen valvonta-alue
Päästöjen valvonta-alueet merenkululle. Näillä maantieteellisillä alueilla sovelletaan tiettyjä päästörajoituksia. Näillä alueilla toimivien varustamoiden on käytettävä polttoainetta, joka tuottaa vähemmän rikkipäästöjä kuin perinteinen polttoaine. Tämän polttoaineen kustannukset veloitetaan tavaran ostajalle SECA-lisänä laskussa.
sjotransport

Shipper

Tavaran lähettäjä
Tavaran lähettäjä
sjotransport
flyfrakt

Short sea

Lyhyen välimatkan merikuljetus
Kuljetukset yleensä lyhyillä etäisyyksillä samalla mantereella
sjotransport

SLA

Sopimus palvelutasosta
Sopimus palvelutasosta koskien toimitusaikoja
veitransport
sjotransport
flyfrakt

SSC

Turvatarkastusmaksu
Turvatarkastusmaksu turvariskien mukaisista toimenpiteistä
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Stevedore

Satamalaitos
Yritys joka lastaa laivat ja kontit satamissa
veitransport
sjotransport

Stripping

Kontin purku
Kontin purku
sjotransport

Stuffing

Kontin lastaus
Kontin lastaus
sjotransport

TEU

20 jalan kontin mittayksikkö
20 jalan kontin mittayksikkö
sjotransport

THC

Terminaalimaksu
Kontin terminaali- ja käsittelykustannukset satamassa
veitransport
sjotransport
flyfrakt

TMS/TA

Kuljetusten hallintajärjestelmä
on toimitusketjun hallinnan osa, joka liittyy kuljetustoimintoihin, ja voi olla osa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää (ERP).
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Transit harbour

Kauttakulkusatama
Kauttakulkusatama
sjotransport

ULD

Lentorahdin kontti tai palletti
ULD on lentokuljetuksissa käytetty kontti tai palletti,johon lastataan suuri määrä matkatavaraa,rahtia ja postia laajarunkokoneissa ja tietyissä kapearunkokoneissa. Tämä nopeuttaa lastin purkua ja lastausta ja mahdollistaa lentoliikenteen pysymään aikataulussa
flyfrakt

VAL

Arvorahti
Korkea-arvoiset lähetykset saavat erikoiskohtelun ja ne käsitellään ja kuljetetaan erityistä huolellisuutta noudattaen
veitransport
sjotransport
flyfrakt

W/M

Paino/mitat
Painon/mittojen rahditusperuste merirahdin kappaletavarakuljetuksissa
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Wet bulk cargo

Nestemäisten aineiden irtokuljetukset
Nestemäisten aineiden kuljetukset pakkaamattomina,kuten esimerkiksi öljy
sjotransport

WMS

varastonhallintajärjestelmä
on sovellusohjelma, joka on suunniteltu tukemaan ja optimoimaan varastotoimintojen ja jakelukeskuksen hallintaa
veitransport
sjotransport
flyfrakt